Mielai mamai sveikinimas

Melai mamai sveikinimas

Pasipuošusi gegužės žiedais
Pasidabinusi spalvų žaismu?
Į širdis ir gyvenimus sugrįžta vėl gamtos galybė,
Ir kvieča atminti tai,
Kas man nepaprastai brangu.
Tai mylima Mama padovanojusi
Nuostabią dovaną – gyvybę.
Į blėbį priimanti net tada,
Kai nežinojau, klydau.
Išmintimi savaja nuraminanti,
Suteikianti vilties.
Gyvenimo kely lyg kelrodė,
Žvaigždė Tu, Mama, švyti,
Ir nuostabiai gera visad šypseną,
Tavam veide išvysti.
Vėl prisiglausti tyliai tyliai prie širdies, kupinos meilės,
Ištarti apkabinus, jausti kad esi, dalis manosios laimės,
Kad džiaugsiai mana širdis Tave turėdama šiame pasauly,
Kad amžinai brangi esi ir būsi, sielą sušildanti, lyg saulė.

Eil. autorė: Žvlgsnis į Begalybę
Video autorius: Jar Mazur