Su Geležinėmis vestuvėmis eilės

Su Geležinėmis vestuvėmis eilės

Prabėgusių metų prisiminimuos,
Greitai skubančių dienų aiduos,
Sustokite akimirkai pažvelgt į kelią jau kartu patirtą
Ir tvirtą, tvirtą, geležimi šiandien pavadintą.
Stiprybės jums ir meilės.
Ne mažiau aistros.
Svajų, kurios brandintų ir sukurtų
Gyvenimą, pagrįstą meilės ir atsakomybės turtais.
Nuoširdūs sveikinimai geležinių vestuvių proga!
Autorė: Žvilgsnis į Begalybę