Vardadienio proga Bartolomėjai

Vardadienio proga Bartolomėjai eilėraštis

Pasisemk, Bartolomėja,
Tyro šaltinėlio,
Brisk rasota žole,
Nes laiminga būsi
Lietuvos gamtoje.
Vertink medelį,
Žalias šakeles,
Nes jos pražysta,
Kai palaistai
Švelnia rankele.
Prasmingiausi žiedai suspindi
Vardadienio vardu.