Jausmus išsakėme

Jausmus išsakėme

Nuotaika mano labai pakili,
Nes rytoj lauksi manęs prie fontano,
Ir nors telefono ragely tu kukliai tyli,
Žinau, kad myli, kad mano esi.
Dovanėlę Valentino dienos jau turiu,
Tik eilėraščio eilutę paskutinę kuriu,
Kaip ten bebūtų siurpizas patiks tau tikrai,
Juk jausmus kits kitam išsakėm atvirai.

Autorė: Birutė Sol