Bakalauro vartai
Bakalauro vartai Stundento kelias grįstas Mokslo disciplinomis ir pažinimo knygomis. Belieka eiti juo keturis metus, Kol pamatysi bakalauro išsvajuotuosius vartus. Sveikinu tave su Tarptautine studentų diena. Autorė: Birutė Sol
Žiniomis dalintis
Žiniomis dalintis Mokslo magistrai, o vėliau ir daktarai Apsisprendę yra jie labai rimtai, Išaiškinti Visatos nežinomuosius, Bei po to… Pamaintinti šiomis žiniomis Mokslo ištroškusius alkanuosius. Autorė: Birutė Sol
Jaunasis vunderkindas
Jaunasis vunderkindas Bakalauro mokslo siekti Pasiryžta išmintingas, Pažininimo džiaugsmo trokštantis Mūs jaunasis vunderkindas. Sveikiname tave su Tarptautine studentų diena. Autorė: Birutė Sol

Sveikinimai su Tarptautine studentų diena

Tarptautinė studentų diena kasmet švenčiama lapkričio mėnesio 17-ąją dieną. Šia proga pasveikinkite kurso draugus ar studijuojančius artimuosius bri palinkėkite jiems kūrybinės sėkmės. Tam puikiai pasitarnaus mūsų sukurti eilėraščiai.