Brandžiam žmogui su Naujais «Telydi»

Brandžiam žmogui su Naujais «Telydi»

Telydi Jus geriausia sveikata
Ir amžina draugystė,
Nes laikas dovanos žvaigždes, gyvenkite laimingi.

X