Brandžiam žmogui su Naujais „Telydi“

Brandžiam žmogui su Naujais „Telydi“

Telydi Jus geriausia sveikata
Ir amžina draugystė,
Nes laikas dovanos žvaigždes, gyvenkite laimingi.