Linksmi scenarijai vaikams gimtadienio proga

Linksmi scenarijai vaikams gimtadienio proga. Prasmingos kosminės kelionės

Jaunieji svečiai 5-6 metukų laukiantis linksmaus scenarijaus gimtadienio proga paliks prasmingas akimirkas.

 

Linksmi scenarijai neleis mergaitėms, berniukams 5-6 metukų nusiminti. Jauniems svečiams išdalinkite pakvietimo sidbrinius bilietelius apiformintus žvaigždžių stiliuje, pavyzdžiui su kelrodėmis pasakiškomis žvaigždėmis. Tekste galima paminėti, kad artimiesiems  palankios bus visos planetos, lydės sekmė.

Pasiruošimas progai. Svarbi jauki salės aplinka, dekoracijos Ant vienos sienos su menininkų pagalbą  spalvingomis paletės spalvomis nupieškite didelį laivą su gintaru ir iškeltomis būrėmis, kurios primins saulėtą vasarą, šiltų bangų krantus. Parinkite šviesius efektus, skambios muzikos žodžius, kad undinė plaukianti  suskaičiuotu vilties krantuose draugų žingsnelius.

Svečių sutikimas.

Uždekite žvakutes ir kol už langų saulutė šviečia, pakvieskite svečius klausytis lakštingalos giesmės, pastebėti kvepiančias alyvas, praverti baltus vartelius, nes karieta atvažiuos, raudonas kilimas patiestas sutiks mažąsias prinseses. Pirmoje dalyje svarbu pavaišinti skaniu šakočiu ir keptais grybukais draugus. O jau paskui pradėti ,,kosmines’’ linksmybes.

Šventinė programa.

Vedantysis; Šiandien gimtadienis  ,, vardas’’,  visi mes pasveikinome varduvininką ir palinkime viso geriausio. Dabar pradedame linksmintis. Vaikai, ar Jūs mylite nuotykius?

(Vaikai atsako).

Vedantysis; Šiandien kviečiu apsilankyti nepaprastoje planetoje ir pabūti skirtingose planetose. Sutinkate. (Vaikai atsako). Tada susėskite abecėlės tvarka pagal raidus į laivą ir skrendame matydami Palangos tiltą, baltas žuvėdras, balandėlius. (Vaikai susėda ant žemų, minkštų kėdučių, ant stalelio pastatyti instrumentiniai klavišai dovanoja puikią vaikystės muziką, nes turi galimybę su piršteliais paliesti klavišus, garsą sumažinti, patyldyti).

 

Vedantysis; Vaikai mes atvykome į pirmąją planetą, kuri vadinasi ,,Norų planetą’’.

Vilčių planetoje gyvename,

Nes žvaigždės visada

Suspindi likimu,

Paklausdami suprantame,

Kad žemė ji vardu,

Nes pasilieka žingsniai,

Mintys, sapnuose matome

Ateities sapnus.

ŽEMĖ.

 

Labai ryški

Dangaus žvaigždutė,

Palieka minčių spindesį

Paukščių take,

Pražysta sapnuose

Širdingos gėlės,

Vaikystės spalvos

Dovanoja žemiškas erdves,

Pasakiško grožio atvirutes.

ŽVAIGŽDĖ.

 

Kai akys merkiasi

Pavargusios, lelytės

Suranda barbių namelius,

Paukšteliai pasilieka

Už žiemos langelio,

Širdelę paliečia

Mėnulio pilnatis.

MĖNULIS.

Jis skrenda labai aukštai,

Nes lėktuvo dideli sparnai,

Laukia krantas ir laivai,

Jūros bangose gintarai,

Pasitiks žemėje svečius,

Tik atspėkite –

,,Kas tai’’.

KOSMONAUTAS.

 

Vedantysis; Šaunuoliai, atspėjote visus scenarijus, Skrendame į kitą planetą. Sutinkate?. Ji vadinasi Pasakų planeta. Skamba muzika.

 

Vedantysis; Sutinkate. Skrisime į pasakėlių planetą. Bet čia pastebime netvarką. Visos pasakėlės susimaišė ir gavosi viena.

Gyveno kartą raudonkepuraitė. Mama paprašė nunešti bandelių močiutei. Eidama per miškelį pamatė stovintį namely ir įėjo,. Viduje nieko nebuvo tik stalelįs su trimis lėkštutėmis. Mažas, vidutinis, didesnis ir trimis šaukšteliais.  Kiekvienoje buvo po duonos riekutę. Mergaitė pavalgius nuėjo toliau pas senelę.

Vedantysis; Mieli vaikučiai padėkite suprasti kokios pasakėlės susimaišė.

(Vaikai atsako). Teisingas atsakymas. Raudonkepuraitė, ….., Trys meškinai.

Vedantysis; Šaunuoliai, lengvai susitvarkėte su užduotimi, dabar  kai viskas tvarkoje galima skristi toliau. Mes pasuko į Šokių planetą. Štai me ir atskridome. Prašau ritmingai šokime,. Skamba linksma muzika, vaikai šoka. Atsisėda į savo saugias vietas ir skrenda toliau.

Vedantysis; Sekanti planeta. Planeta žaidimų. Atskridome, pradėkime žaisti, nugalėtoju ir laimėjęs gaus skanių, šviežių morkyčių, iš kuriu su sulčiaspaude išspaus sulčių ir pavaišins draugus.