Pozityvus eilėraštis “Vertybės”

Pozityvus eilėraštis “Vertybės”

Suprantame vertybes
Surasdami draugus,
Nes širdingas žodis
Gyvenime labai svarbus.
Kaip vandenėlio lašelis
Reikalingas po saulės
Spindulių šiltų,
Tegul vilties žingsneliai
Pasilieka kelyje,
Prasmingiausios žvaigždės
Suspindi danguje.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė