Tėveliui brangiam

Ankstų rytmetį, kai pirmas saulės spindulys palies žemelę, pajuski širdyje, Tėveli, tyrą ramybę – tebus lengva, darnu ir gera. Lai pasitrauks negandos ir apgaubs Tave šis pojūtis švelnus, lai nulydės per bėgančius gyvenimo metus. Su Tėvo diena, brangus…

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorius: Baltoji mūza