Medikų dienai

Mieli gydytojai, slaugytojai ir visi, savo gyvenimą paskyrę sveikesnės visuomenės
kūrimui, lydintys žmogų nuo jo gimties iki paskutiniųjų gyvenimo akimirkų…
Šiandien, spausdami ranką, sveikindami raštu ar tyliai mintimis siųsdami Jums gražų
žodį, linkime ištvermės ir sėkmės nelengvoje bei atsakingoje profesinėje veikloje.
Telydi Jūsų darbus pasišventimas saugoti Gyvybę bei dažniau ištartas nuoširdus
padėkos žodis.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorius: Baltoji mūza