Lai draugystė tęsiasi

Lai draudystė tesiasi

Lai draugystė tęsiasi

Atsiprašau Tavęs, gal išgelbėkim draugystę…