Vardadienio proga Agnietei

Vardadienio proga Agnietei eilėraštis

Laimės šaltinėlis
Tave, Agniete, atgaivins,
Nes svajonių krantas –
Vardadienio atspindys.
Vidinį grožį dovanojame,
Meiliai apkabink
Ir nusišypsojus
Debesėliu pavadink.
Nes laimės lašeliai
Suspindi ant delnų,
Tylus paukštelis
Sučiulba širdies balseliu.

–Agnietė (01.21)