Vardadienio proga Agatonui

Vardadienio proga Agatonui eilėraštis

Gražios gruodžio spalvos
Ir šviesus dangus,
Krenta pirmas šerkšnas,
Suspindėk, Agatonai, širdies žodžiu.
Čia plaukia baltos gulbės
Palikdamos ramybę krantuose,
Sustojęs grožėkis
Ištikimybe ir šviesa,
Nes neturi kliūčių mylėti,
Skubėk vilties keliu,
Turi sutikti savo antrą pusę,
Dalintis šeimoje džiaugsmu.

–Agatonas (01.10)