Su vardo diena Ambraziejui

Su vardo diena Ambraziejui

Sudužo skausmo laivas
Ir bangos nuneša liūdnas mintis,
Skubu prie vilties jūros –
Nakties žibintas laimina krantus.
Būkite turtingi širdies maldomis,
Nes lauks dvasinis pasaulis
Su gailestingumo žvaigždėmis.
Geltonų pienių pievoje
Laimingas, Ambraziejau, stovėk ir šypsokis,
Padovanosiu tau šviesią dienelę,
Kurią likimas laimino,
Kad mes tikėjimu gyventume.

–Ambraziejus (04.04, 10.16, 12.07)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X