Alfonsui

Alfonsui

Prie jūros saulė leidžiasi,
Suspindi bangos krantuose,
Skubėk į vilties kopas
palikdamas vardadienio pėdas.
Mažiuką vilties spindulėlį
Paliesi, Alfonsai, mintimis,
Jis sušildys skausmo krantą,
Bangos suspindės ateitimi.
Dovanojame saujelę širdies džiaugsmo,
Šviesių pavasario minčių,
Nes dovanotas laimės laikas
Suspindi kaip vaivorykštė ryški.

–Alfonsas (03.23, 08.02)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X