Su vardo diena Celestinui

Su vardo diena Celestinui

Nerašysiu tau skambių eilučių,
Nepirksiu blizgių brangumynų,
Nepaišysiu linksmų atviručių,
Geriau pakelsiu taurę vyno
Ir palinkėsiu, Celestinai, paprastai:
Tegul svajonių bokštai svaigūs,
Kuriuos kasdien statai,
Pavirs tvirtais realybės mūrais.

–Celestinas (04.06)

Autorė: Birutė Sol