Su vardo diena Cezarijai

Su vardo diena Cezarijai

Be proto nekantri šiandien jaučiuos –
Širdis dainuot, o kojos šokti nori,
Tarsi būčiau pas tave svečiuos,
Nors dar tik atvirutę tau rašau.
Todėl, Cezarija, linkiu trumpai:
Neliūdėk ir pikta nebūki niekados
O kitus Vardinių posmus padeklamuosiu,
Kai susitiksim po valandos.

–Cezarija (01.12)

Autorė: Birutė Sol