Su vardo diena Cecilijai

Su vardo diena Cecilijai

Jei išmaišytų kas pasaulį visą,
Padangę visą ir net žvaigždynus,
Nerastų šaunesnės merginos
Nei tu, Cecilija, esi.
Tad tegul bus spalvingos tavo dienos,
Ateitis tava tebus šviesi,
Bučkį tau dovanoju saldų vieną
Juk šiandien Vardadienį šventi!

–Cecilija (11.22)

Autorė: Birutė Sol