Chlojai

Chlojai

Baltų ramunių vainikėlis
Puošia Chlojos gelsvas kasas,
Nes pievų stebuklingos
Širdies gėlės
Kvepia vardadienio
Svajinga spalva.
Tegul visada suspindi
Tylus sielos grožis,
Skamba išmintingas balsas
Kaip ryto varpai,
Gležni paukščio sparneliai
Dovanoja mūzos erdves.

–Chloja

Autorė: Raimonda Taškūnaitė