Bangiui

Bangiui

Auk, Bangiau,
Išreikšk meniškas mintis,
Nes šviesiausios gėlės
Skleidžiasi, kai
Vardadienio žingsnelius
Pirmus žengi.

–Bangius

Autorė: Raimonda Taškūnaitė