Anastazui

Anastazui

Turėkite visi
Mieli sveteliai
Baltus skėčius
Nuo vardadienio lašų,
Nes lietus krapnoja,
Kai draugai beldžiasi
Į Anastazo langelius.
Ežero pakrantėje
Dainos suskambės,
Tvarkingoje sodyboje
Antys ir ančiukai
Sparneliais suplasnos.

–Anastazas (01.22, 04.27)