Adolfui

Adolfui

Turėk, Adolfai,
Šviesių širdies svajonių,
Padovanojame mes Tau
Gražių vardadienio žiedų.
Linkime, kad veidelis
Visada nusišypsotų.

–Adolfas (02.11, 06.17, 08.29)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė