Su vardo diena Vladui

Su vardo diena Vladui

Kai trūksta mielo veido
Ir žodžių negirdi,
Surasdamas vilties suolelį
Tu rudens žingsnius prisimink.
Čia laimė išsvajota
Paliko krentančius lapus,
Visi takai spalvingi
Šlama draugystės vėjeliu.
Balsų aidai nutolsta,
Kaip paukščiai danguje.
Lauki, Vladai, per vardadienį
sugrįžtančios, nes meilė visada viena.

–Vladas (01.22)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė