Hubertą su vardo diena

Hubertą su vardo diena sveikina

Ak, koks keistas nutikimas!
Rašiau Vardadienio tau atvirutę
Ir tortą iškepiau didžiausią,
Tik vos užsnūdau atsipūtęs,
Susapnavau košmarą baisų:
Skanėstą pelės bjaurios graužia
Užsikąsdamos ir atvirute.
Atsibudau aš prakaito išpiltas,
O dovanos, Hubertai, nė kvapo,
Tad sveikinu su švente
Juodom raidėm ant balto lapo.

–Hubertas (11.03)

Autorė: Birutė Sol