Su vardo diena Dainotui

Su vardo diena Dainotui

Geri draugai ir laiminga siela
Už kalnus aukso brangiau,
Tad sutiki Vardo dieną
Ne vienas ir kiek galima linksmiau.
Linksmybę semki kad ir maišais,
Tik saiką prisiminki vis,
Ir būsi pavyzdžiu visiems –
Tokia tavo, Dainotai, lemtis.

–Dainotas (11.19)

Autorė: Birutė Sol