Daugaudui

Daugaudui

Atpažinsime Daugaudą
Skambančiose dainose,
Nes širdis kupina
Minčių švytėjimo,
Padovanotos puokštės
Visada švelniai kvepės
Balta minčių spalva.
Nusišypsai, nes tavęs laukia
Geri, tikri draugai,
Vaišink skaniomis sultimis,
Iškeptu obuolių pyragu,
Kuris paslėptas po baltais beržais.

–Daugaudas (04.23)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė