Vardadienio proga Darmantui

Vardadienio proga Darmantui

Vidudienio saulė pažadins,
Palaistys vardadienio
Lauktus žiedus,
Priimk, Darmantai,
Ramiai kiekvieną dovaną,
Nes ji širdingai kvepia
Pavasariu gaiviu.
Venk liūdesio minčių,
Gyvenk nauju laiku,
Tai Tavo kelias ir dangus,
Prasmingas aidas
Iš tolimų svečių šalių.
Vardadienio proga – Darmantas (03.14).