Vardadienio proga Darmantui

Vardadienio proga Darmantui

Vidudienio saulė pažadins,
Palaistys vardadienio
Lauktus žiedus,
Priimk Darmantai
Ramiai kiekvieną dovaną,
Nes ji širdingai kvepia,
Pavasariu gaiviu.
Venk liūdesio minčių,
Gyvenk nauju laiku,
Tai Tavo kelias ir dangus
Prasmingas aidas
Iš tolimų svečių šalių.
Vardadienio proga – Darmantas (03.14).