Vardadienio proga  Danieliui

Vardadienio proga  Danieliui

Vis dėlto esi
Danieliau laimingas,
Rudeniop spalvingame kelyje,
Nes balsas dangiškai,
Tylus, skambus,
Kol šnekučiuojiesi
Su geru draugu.
Pasitari kaip kurti
Moderniškas knygas,
Būk laimėtojas
Visose srityse.
Vardadienio proga – Danielius (07.21, 10.10).