Vardadienio proga  Dainiui

Vardadienio proga  Dainiui

Stovėsime sargyboje,
Išgysi greitai Dainiau,
Nes esi stiprus,
pasitikintis savimi,
Bandyk visada pakilti,
Kai lapkričio vėjelis
Dovanoja vilties lapus,
Nes tai vardadienio šlamesys,
Įvairiaspalvės gėlių puokštės,
Nenuvysta, kai anksti temsta,
Už langų baltas mėnulis
Šviečia tyliomis,
Svajonių dovanomis.
Vardadienio proga – Dainius (11.19).