Dainotui

Dainotui

Spalio šaltis atkeliavo,
Ūžia vėjas už langų,
Bet tyli mamos lopšinė
Padės užmigti,
Dainotai, po vardadienio
Linksmų dainų.
Alksnio šakos sulingavo,
Rudens paukščiai
Nuskrenda toli,
Šildo drebančias
Baltas rankeles
Širdingu, meiliu žodžiu.

–Dainotas (11.19)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė