Cezarui su vardo diena

Cezarui su vardo diena

Jau rudens žemė
Dengiasi pirma šalna,
Per dienas perskaitai
Gamtines knygas.
Paliesk, Cezarai,
Apšerkšnijusias, lietingas
Berželių šakeles,
Nes svečių žingsniai,
Širdies balsai
Aidi miškuose,
Kai aiškiai išgirsti
Svečių daineles.

– Cezaras (01.12)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė