Celijui su vardadieniu

Celijui su vardadieniu

Vardadienio gėlėmis
Žemę užsėjęs,
Prasmingus žiedus
Kaip bendravimo deimantus
Išsaugok širdyje,
Nes juos, Celijau, suradai
Svečių linkėjimuose,
Širdies dovanėlėse,
Tegul jie visada
Dosnia pagalba suspindi,
Nes kasdienybės kelyje
Gali prireikti patarimų.

–Celijus (01.07)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė