Čiovydui

Čiovydui

Blakstienos suvirpa
Nuo žiemos spindulių,
Reikalinga Čiovydui pagalba,
Nes šaltas vardadienio
Vėjelis sušaldo
Palikdamas šiltus
Vilties marškinėlius.
Lauk baltų snaigių
Ir rogių žalių,
Nes ten eglutės sidabrinės,
Snieguolės visada papuošia
Girliandomis kiemo vartelius.

–Čiovydas (12.15)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė