Velykų sveikinimas – Paslėpti margučiai

Paslėpti margučiai

Atvyks šiandien Velykų kiškis
Su didele pintine pridėta dovanų
Ir išslapstęs jas visam kieme
Sušuks: „Velykos jau išaušo čia!“

Ir eisim mes tuomet į kiemą
Ieškoti išslapstytų dovanų,
Nes žinom, kad visur visur
Margučiai išslapstyti gražiai mirgės.

Autorė: Birutė Sol