Sveikinimas su Velykom – Mažas kiškis

Mažas kiškis

Kartą aš mažą kiškį sutikau,
Linksmai jis šokinėjo keliuku,
Tariau jam: „Ilgaausi, kur šokliuoji
Šią mielą gražią dieną?“

Atsakė jis šiek tiek suirzęs:
„Meldžiu tavęs, negaišink manęs,
Nešu vaikams aš margučius,
Nes šiandien Velykos juk!“

Autorė: Birutė Sol