Velykinis sveikinimas – Velykė svečiuose

Velykė svečiuose

Velykė į svečius ateina ori lyg dama
Ir neša pintinę margojo džiaugsmo,
Staiga pagalvoju link durų eidama:
„Ar tik nepamiršo margučio ir tau?“.

Bet štai ji jau šypsos, štai rodo pintinę
Ir duoda margučius man du,
Nebus šiandien nei viena širdis nusiminus,
Nebus šiandien niekam liūdna, graudu.

Autorė: Birutė Sol