Prie sūpuoklių
Prie sūpuoklių Prie sūpuoklių džiaugsmas, Laukia vaikučiai eilėje, Rankytėmis suploja, Nes laukia tėveliai Ir seneliai ant suolelio Skaičiuodami kantriai Šypsenėles veiduose. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Mažas angelėlis
Mažas angelėlis Mažas angelėlis Ir tyli malda. Jis iškeltomis rankutėmis Palaimina dvasines erdves. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Pražydo gėlės
Pražydo gėlės Pražydo baltos gėlės Vilties spalvomis, Geri vaikučiai jas Palaisto širdimi, Maži lašeliai iš dangaus Krapnoja ant pievos žalios. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vaikystės šypsena
Vaikystės šypsena Vaikystės šypsena – Tai vaiko laimė, Akių spindesys, Ateities žvaigždutė Ir kūrybinis dangus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Dangaus žvaigždutė
Dangaus žvaigždutė Dangaus žvaigždutė – Gyvenimo šviesa, O žalias balionėlis Gimtinės žaluma. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vakaras suspindi
Vakaras suspindi Vakaras suspindi, Pajūrys tylus, Jau mažyliai miega Palikę žaisliukus – Mašinėles, kastuvėlius, Smėlio kibirėlius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Geri tėveliai
Geri tėveliai Gerų tėvelių Darbščios rankos, Laukia daug darbų, Padeda mažiesiems Eiti gyvenimo keliu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Prisiminimų pajūrys
Prisiminimų pajūrys Prisiminimų pajūrys, Saulutės spindesys, Šiltas vėjelis judina Palmių šakas, Vaikystės pėdos Pasilieka krantuose. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Būkite gėlelėmis
Būkite gėlelėmis Nusišypsokite kiekvieną rytą, Padovanokite širdies žodžius, Būkite pievų gėlelėmis, Kurios pražysta Dėkingumo spalvomis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Papuošiu namus
Papuošiu namus Raudonomis širdelėmis, Papuošiu namus, Nes greitai atsibus vaikelis, Šypsosis mielu veideliu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
«Atostogų atspindžiai»
«Atostogų atspindžiai» Sulauk pagarbos žvilgsnio, Nes esi laukiama, Atverkime kartu langines, Tegul suspindi laimė širdyse. Ramiai šypsokis, Kai žuvėdros skrenda, Nes plaukia meilės laivas, Danguje suspindi Vasarėlės spinduliai, Bangose nuostabios svajonės, Prisiminimuose ilgai pasilieka Atostogų atspindžiai. Autorė:…
«Nuostabus dangus»
«Nuostabus dangus» Šį rytą nuostabus dangus, Nes debesėliai plaukia Be lietaus lašų, Šaltinio vandenuko Pasisemkime nubėgę Nemuno krantu, Baltų ramunių puokštes Dovanokite – tai Lietuvaičių grožis, Geltonkasės šypsosi, Per Dainų šventes Pina iš ąžuolų lapelių Ir gėlyčių…
«Surask žodžius»
«Surask žodžius» Surask širdies žodžius Atsiprašydamas ryte, Sulauk prasmingo Minčių skrydžio danguje, Nes mirga stebuklingai Pasitikėjimas akyse Ir kasdienybės kelyje. Gražios mintys, Likimo žvaigždės, Vakaro šviesa, Kaip paslaptinga Veido šypsena. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
«Bernardinų sode»
«Bernardinų sode» Bernardinų sode Nuostabūs vaizdai, Nes vijokliniai gėlių lapeliai Puošia pavasario vartelius. Šypsosi draugai laimingi, Paliesdami gėles kūrybiniu, Tyliu žvilgsniu, Laukdami lietaus lašelių, Su spalvingais skėčiais Pamato kvepiančius Prasiskleidusius pumpurus Ir danguje skrendančius gulbių pulkus. Autorė:…
«Toli toli»
«Toli toli» Širdies žodžiai reikalingi Kaip prasmingi spinduliai, Nes diena laukia laiminga, Tik šypsokimės linksmai. Nes labai brangus Kiekvienas žingsnis, Paliesta medžio šaka, Skrendantis dangaus paukštelis Ir vaivorykštė melsva, Nes rusvi sparneliai Nuo vilties vėjelio Nuskrenda…
«Karnavalinė šviesa»
«Karnavalinė šviesa» Kai vėjelis ryte pučia, Ratukus malūnas suka, Paslaptingai surandi Pasakų stebuklingas duris. Čia maži velniukai Su ragiukais šokinėja, Karnavalinė šviesa Papuošia pievų erdves. Kai suskamba fleitos nata, Daug miško žvėrelių Slepiasi po kaukėmis, Nes muzika…
«Obelų viršūnėse»
«Obelų viršūnėse» Obelų viršūnėse Raudoni obuoliai, Nes saulėtas rytas Vilties žiedai. Tai sulauktas derlius, Bus vaišės draugams, Kviesime grožėtis Sodybos atspindžiais. Čia kiekvienas žingsnis Pasilieka su lietaus lašais, Žalios varlytės Striksi tvenkinių takais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
«Dangiški sodai»
«Dangiški sodai» Kai dangiški sodai pražydo, Takeliuose kvepia alyvų žiedai, Mintimis nutapysi nuostabų paveikslą, Nes gamtos grožis – Tai mūzos erdvė. Čia mintys deimantais suspindi, Kiekvienas žingsnis veda Prie miško šviesiais keliais. Uogytės…
«Jaunystės gelsvos kasos»
«Jaunystės gelsvos kasos» Jaunystės gelsvos kasos, Pirmi nedrąsūs bučiniai Sukurs gražiausią pasaką, Nes pabalnoti žirgai Skuba vasaros mišku. Karieta su žibintais prie upelio Jau gėlių žiedais papuošta, Miško giraitėje daug džiaugsmo, Strirnaitės laksto…
«Veda teisingu keliu»
«Veda teisingu keliu» Vertybinė laiko skalė – Poezijos tekstas aiškus, Čia prasmingos mintys Suspindi skaitytojų laukimu. Pageltęs berželis nusvyra, Suolelis sulaukia draugų, Gyvenimas pasilieka prasmingas, Nes veda teisingu keliu. Puikus kolektyvas bendrauja, Išleisdamas meno…
«Palaistyk ją»
«Palaistyk ją» Čia Tau nuostabios puokštės Ir vilties žiedai, Nes suradai šviesių minčių Prie sodo obelies. Mūsų likimai Kaip vandens lašai, Roželė kvepia Jau pavasariu šiltu, Gaiviais prisiminimų pumpurais. Tiktai palaistyk ją Širdies lašais, Nes laukia…
«Alyvų šakelės»
«Alyvų šakelės» Nuostabios alyvų šakelės Kvepia prie trobelės langų, Tai svajonių žiedeliai, Kuriuos nuskinsi su mylimu žmogumi, Nes laukia kelionė ir diena šviesi, Kalnų paukštis rodys kelią, Šviesus dangus bus viltis. Daug durų…
«Gyvenimo durys»
«Gyvenimo durys» Atidaryk plačiai Gyvenimo duris, Čia saulės spinduliai, Nėra vėjelio ir šaltų lašų, Nes laukia laimė Ir meilės žiedai. Sodas pražysta, Kvepia viltimi, Laiko bėgimas — Praeities keliai, Mintys kaip perlai Visada suspindi vakarais. Autorė: Raimonda…
«Kūrėjos vardas»
«Kūrėjos vardas» Kūrėjos vardas Visada įžymus Suspindi kaip Pavasaris šviesus, Tai svarbi vertybė Tik laiku suprask, Tegul šviečia saulė Sušildydama veidus, Nes mintys nuostabios Kaip laukta diena, Atkaklumo siekis Pirmas visada. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
«Orchidėjų grožis»
«Orchidėjų grožis» Orchidėjų grožis Tau labai svarbus – Širdimi dėkosi Tūkstančiams draugų, Kurie laukia laimės, Svajonių atspindžių, Kiekvienas lapelis Suskaičiuotas nuo mažų dienų. Spalvingai pražysta Soduose žiedai, Primena linksmai mokyklą, Kai skubėdavome Ąžuolyno takais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
«Pasvirusi pušis»
«Pasvirusi pušis» Tau pasilieka Miško medžiai, Tyli pasvirusi pušis, Valtelė, irklas laukia Ežerėlio kranto, Gyvenimas skaičiuoja Kopų smėlyje Žmogaus žingsnius. Esi labai labai laiminga Palietusi orchidėjų žiedus, Palaisčiusi gyvenimo darželį Lauksi prasmingų spindulių. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
«Žemės svečias»
«Žemės svečias» Tu tik žemės svečias… Ačiū, aplankai, Čia pražysta gėlės, Kai palaistai dangaus lašais. Skleidžiasi lapeliai Prie baltų beržų, Pasitik iš tolimo kelio Praverdamas žalius vartelius, Nes kiekviena akimirka Palieka susikaupimo minutes, Vertiname sodybos…
«Minčių ratas»
«Minčių ratas» Tavo minčių ratas Visada šviesus, Kaip miško žibuoklės Praskleidžia žiedus, Mėlynais takeliais, Rasime draugus, Prie ramaus ežerėlio Gulbės iškelia sparnelius. Čia lelijos žiedas Papuošia krantus, Būkite laimingi, Nes dangus šiandien šviesus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
«Melodiją išgirsi»
«Melodiją išgirsi» Gyvenimo melodiją išgirsi, Nes meilės mintys Pasilieka širdyje, Tai šilti žodžiai Kaip ryto saulutė, Šiltas vėjas… Tau reikalingi Prie jūros pakrantės Braidant su širdies draugu. Auksinės bangelės Kaip kranto žuvelės Išpildys norus tik džiaukis…
«Draugystės rate»
«Draugystės rate» Draugystės rate sukamės, Balsuose skamba meilė ir viltis, Rankas iškelsime Kaip paukščiai, Dėkosime širdingai, Šypsenas palikdami, Nes čia prasmingai susitikome, Saulutė švietė už langų, Rytojus lauktas išaušo, Gyvenimas vienintelis – Veda rytais ir…

Universalūs pozityvūs sveikinimai

Būkite linksmi ir išradingi. Pozytivumą dovanoti galima ir eilėmis. Šie eilėraščiai – tai puikus būdas pakelti draugui, tėvams, artimiesiems nuotaiką, apdovanoti juos širdies gerumu.