Geri tėveliai

Geri tėveliai

Gerų tėvelių
Darbščios rankos,
Laukia daug darbų,
Padeda mažiesiems
Eiti gyvenimo keliu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X