Bangos kaip svajonės

Bangos kaip svajonės

Bangos kaip svajonės
Nuplaukia toli,
Pasilieka krantas,
Meilės pajūrys.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė