Mažas angelėlis

Mažas angelėlis

Mažas angelėlis
Ir tyli malda.
Jis iškeltomis rankutėmis
Palaimina dvasines erdves.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė