Vilties medžiai

Vilties medžiai

Raskime stiprybę
Ir vilties medžius,
Nes padangės grožis –
Tai minčių lietus.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė