Nėriniai

Nėriniai

Meilė jūsų per amžių amžius neužges,
Nes mylit taip, kaip širdys liepia,
O jei sielos jūsų kada ramybės pasiges,
Susėskite abu po ąžuolu ar liepa,
Kambarius papuoškit nėriniais,
Paukščių čiulbesio klausykit vakarais.

Autorė: Birutė Sol