Abiturientams su baigimu

Abiturientams su baigimu video

Greitai laikas bėga
Palieki klasės draugus,
Laukia naujas kelias,
Rytas nuostabus.
Padėkok geriems mokytojiems
Ištardamas taisyklingus žodelius.
Linkime šviesių minčių,
Kad universiteto duris pravėręs
Pastebėtum dėstytojus šaunius,
Kylančius vilties paukščius,
Nes tai mokslo padangė
Ir prasmingų paskaitų lietus.