Mylimam Tėveliui

Mylimam Tėveliui

Aš prisimenu tas dienas stebuklingas,
Ligi šiol labai man artimas, brangias,
Kai buvau dar vaikas – sekei man pasakas:
Istorijas savąsias šio gyvenimo margas…
Užaugau – suprantu dabar Tavosios meilės jėgą,
Kuri saugojo nuo negandų, užstojo nuo audrų…
Tėti mylimas, kaip gera man Tave turėti;
Džiaugsmas didis Tau ištart šiandien: „Myliu“.
Kaip norėčiau aš kaskart išvysti šypseną veide Tavam,
Spindesį daug visko mačiusių akių, išminties žodį…
Aš norėčiau, tėti, Tau visko daugel palinkėti,
O labiausiai – metų tik ilgų, sveikų,
visko, kas gražiausia, kupinų.

Autorė eil.: Žvilgnis į Begalybę
Video autorius: Jar Mazur