Su kovo 8 mielosios

Su kovo 8 mielosios

Su Kovo 8 mieloji!

Sutikus aušrą, miela, šį nuostabų rytą,
Sušildyk savo sielą džiugesiu, laiku,
Kuris bus jis skirtas Tau vieninteliai ir ypatingai
Pasaulio deivei, Moteris, vardu.
Priimki dovanas dienos šios, kurioje –
Drauge ir gėlės, ir pavasario jaukus prisilietimas.
Apglėbki žodžiais Tau skirtais save. Atminki, kad…
Tu Moteris – švelnumas, grožis ir šviesa.
Pasaulį keičianti savuoju buvimu,
Ir visa kurianti gyvybės stebuklu.
Tad nuostabių žiedų linkėjimų šiltų,
Mieloji Tau, šiandieną aš siunčiu.

Autore eil. : Žvilgsnis į Begalybę