Prisipažinimas meilėje video

Prisipažinimas meilėje video mylimam žmogui

Laimė būt kartu

Viena akimirka ir žvilgsniai susitiko,
Nedrąsiai lūpos ištarė vėliau mintis – vardus.
Nuėjome skirtingai su viltim dar susitikti
Nors netikėjom, kad tai gali mums nutikti…
Dar nežinojom, kiek daug dienų patirsim,
Kaip nuostabu, kaip gera bus viens kitą pažinti.
Pasauliuose skirtinguose tyloj džiaugsme ištirpti,
Bendrume širdžių artumo tyrą jausmą patirti.
Jis gimė tąkart – pirmą kartą žvelgiant į Tave,
Žinojau – dovana gyvenimo man – Tu,
Įsimylėjau, bėgant nuostabioms dienoms kartu.
Norėčiau eiti su Tavim bendru gyvenimo keliu…