Sveikinimas „Gimtadienio akimirkos“

Gimtadienio proga sveikinimas „Gimtadienio akimirkos“

Gimtadienio akimirkos
suteikia daug džiaugsmo
ir laimingų valandų,
nes širdis troško
daug vilties,
šiandiena Tu
jautiesi kaip
stiprus, dėkingas
Lietuvos žmogus.