Sveikinimas Velykė atnešė Velykas

Velykė atnešė Velykas

Kartą girdėjau aš Velykę tariant:
„Visi taip džiaugsiasi čionai
Gerosios Saulės spinduliais,
Tad aš pamačius visa tai
Velykas atnešiau skubiai.

Primarginau kiaušinių daug gražių
Ir atvežiau visus juos vaško vežimu,
Na ir su ilgaausiais, savo paklusniais tarnais,
Išdalinau juos kiekvienam po du.“

Margučiais džiaugiasi geri vaikai,
Ridena juos visi kartu,
Ir sotūs, žvalūs bei linksmi
Šventom Velykom džiaugiasi visi.

Autorė: Birutė Sol