Velykinis sveikinimas – Kiškučio pintinė

Kiškučio pintinė

Kai jau Saulutė šildo maloniai
Ir kai Mėnulis šviečia jau visai pilnai,
Tai štai sekmadienį nūnai
Mes švenčiam su Velykų milžinais.

Kai garsiai gieda vyturėlis
Ir kai jau pievoj žydi gausiai gėlės,
Kiškutis atšokliuoja ristute
Su pilna margučių pintine.

Kiškuti, tu šokliuot nustok,
Sustok, pintinę prašom atiduok,
Ridensim Velykų margučius džiugiai
Ir sveikinsim vieni kitus šiltai.

Autorė: Birutė Sol