Su 50 jubiliejumi vyrui

 

Su 50 jubiliejumi vyrui

Laukiamas 50 – sis Jubiliejus

Tai – krikščioniška pagarba,

Padovanosiu  dvasinę širdelę
kuri suspindi dangaus šviesa.

Ji šildys, saugos kiekvieną žingsnį,

Kad eitumėte palaimintu keliu.

Tegul lydi ramios mintys,

Gyvenimas suspindi sielos gražumu.

Akiales užmerkite,

Svajokite su kelrodėmis žvaigždėmis,

Nes draugai visada prisimena,

Supranta akių žvilgsnį ir prasmingas mintis.